ЛистБГ » Обучение » Обява 59b
Маркирай
Грешна категория
Грешна информация
Спам
Изтрий

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи


Подател: Фирма
Местопложение: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, в
Цена: 10
Дата: 06-11-2019 08:16

Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено плащане. Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи:

- общ английски – New Headway – всички нива
- общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
- подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
- разговорен английски – системите на Oxford University

Цена 10 лева на учебен час.

За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: [email protected]
http://www.abilityschool.eu
Facebook: AbilityschoolLoading