ПубликувайЛистБГ » София » Обучение
Четвъртък, 06.08.2020

Онлайн Photoshop - Цена: 140 [снимки]

Онлайн Подготовка за сертификатен изпит DELE – B1/B2 - Цена: 90 [снимки]

Онлайн Подготовка за сертификатен изпит DELE – C1/C2 - Цена: 140 [снимки]

Онлайн курс Подготовка за сертификатен изпит DELE – A1/A2 - Цена: 90 [снимки]

Линкбилдинг Онлайн Курс – Подготовка за Cambridge KEY (KET) - Цена: 90 [снимки]

Онлайн Матура по Български език - Цена: 130 [снимки]

Онлайн Word - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Power Point - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс Excel - Цена: 210 [снимки]

Онлайн WordPress - Цена: 110 [снимки]

Курсове по български език и литература за ученици от 7. клас - (гр. София) [снимки]

Курсове по математика за ученици от 7. клас - (гр. София) [снимки]

Курсове по химия за ученици от 10., 11. и 12. клас - (гр. София) [снимки]

Курсове по биология за ученици от 10., 11. и 12. клас! - (гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74) [снимки]

Курсове за ученици от 10., 11. и 12. клас и кандидат-студенти - (гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74) [снимки]

Курсове по математика и БЕЛ за ученици от 10. клас - (гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74) [снимки]

Курсове по математика и БЕЛ за ученици от 4. клас - (гр. София) [снимки]

Сряда, 05.08.2020

Онлайн Испански език А2 - Цена: 180 [снимки]

Онлайн Курс по Испански език за начинаещи – Ниво А1 - Цена: 180 [снимки]

Онлайн Италиански Език Ниво А2 - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Италиански език ниво А1 - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Руски език А2 - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Руски език A1 - Цена: 210 [снимки]

Четвъртък, 30.07.2020

• Онлайн курс за подготовка за изпит по английски език IELTS - Цена: 90 [снимки]

Онлайн WordPress - Цена: 110 [снимки]

• Онлайн курс за подготовка за изпит по английски език IELTS - Цена: 90 [снимки]

• Групи за деца в предучилищна възраст - (Варна - улица Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Подготовка за сертификатен изпит DELE – C1/C2 - Цена: 140 [снимки]

Онлайн Подготовка за сертификатен изпит DELE – B1/B2 - Цена: 90 [снимки]

Онлайн курс Подготовка за сертификатен изпит DELE – A1/A2 - Цена: 90 [снимки]

Онлайн Матура по Български език - Цена: 130 [снимки]

Онлайн Курс – Подготовка за Cambridge KEY (KET) - Цена: 90 [снимки]

Онлайн Photoshop - Цена: 140 [снимки]

Онлайн Word - (Варна - улица Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Power Point - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Power Point - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс Excel - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Български за чужденци - Цена: 180 [снимки]

Oнлайн Български език за руснаци - Цена: 180 [снимки]

Онлайн Курс по Турски език Ниво А2 - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Турски за начинаещи – Ниво А1 - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Японски език - Цена: 190 [снимки]

Сряда, 29.07.2020

Онлайн Испански език А2 - Цена: 180 [снимки]

Онлайн Курс по Испански език за начинаещи – Ниво А1 - Цена: 180 [снимки]

Онлайн Руски език А2 - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Руски език A1 - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Руски език A1 - (Варна - улица Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Италиански Език Ниво А2 - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Италиански език ниво А1 - Цена: 210 [снимки]

Вторник, 28.07.2020

Курсове по български език и литература за ученици от 7. клас - (гр. София) [снимки]

Курсове по математика за ученици от 7. клас - (гр. София) [снимки]

Курсове по химия за ученици от 10., 11. и 12. клас - (гр. София) [снимки]

Курсове по биология за ученици от 10., 11. и 12. клас! - (гр. София) [снимки]

Курсове за ученици от 10., 11. и 12. клас и кандидат-студенти - (гр. София) [снимки]

Курсове по математика и БЕЛ за ученици от 10. клас - (гр. София) [снимки]

Курсове по математика и БЕЛ за ученици от 4. клас - (гр. София) [снимки]

Неделя, 26.07.2020

Онлайн Български за чужденци - Цена: 180 [снимки]

Oнлайн Български език за руснаци - Цена: 180 [снимки]

Онлайн Курс по Турски език Ниво А2 - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Турски за начинаещи – Ниво А1 - Цена: 20 [снимки]

Онлайн Японски език - Цена: 190 [снимки]

Онлайн Японски език - Цена: 190 [снимки]

Четвъртък, 23.07.2020

Преводи на чужди езици - (Варна - улица Мусала 1)

Онлайн Курс – Подготовка за Cambridge - (София) - Цена: 90 [снимки]

Онлайн Подготовка за сертификатен изпит DELE – B1/B2 - (София) - Цена: 90 [снимки]

Онлайн Подготовка за сертификатен изпит DELE – C1/C2 - (София) - Цена: 140 [снимки]

Онлайн курс Подготовка за сертификатен изпит DELE – A1/A2 - (София) - Цена: 90 лева [снимки]

Онлайн Power Point - (София) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн WordPress - (София) - Цена: 110 [снимки]

Линкбилдинг WordPress - (София) - Цена: 110 [снимки]

Онлайн Курс Excel - (София) - Цена: 210 [снимки]

Линкбилдинг Онлайн Photoshop - (София) - Цена: 140 [снимки]

Онлайн Матура по Български език - (София) - Цена: 130 [снимки]

Сряда, 22.07.2020

Онлайн Испански език А2 - Цена: 180 [снимки]

Онлайн Курс по Испански език за начинаещи – Ниво А1 - Цена: 180 [снимки]

Онлайн Италиански Език Ниво А2 - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Италиански език ниво А1 - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Руски език А2 - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Руски език A1 - Цена: 210 [снимки]


Loading