ЛистБГ » София » Обучение » Обява 249
Маркирай
Грешна категория
Грешна информация
Спам
Изтрий

Български език за чужденци – корпоративно обучение в София


Подател: Фирма
Местопложение: София
Цена: 20
Дата: 12-06-2018 08:14

Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :

Български език за чужденци

 гарантиращо  бързо и качествено овладяване на езика .

 - индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :

                  - английски

                   -френски

                  -немски

                   - руски

                  - сръбски

                 - хърватски

                - словенски

 

  Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .

 В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите  , особеностите и народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза адаптация в новата чуждо езикова среда .

  Школа Абилити предлага собствена учебна система .  Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход  и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :

·        Грамматика

·       Фонетика

·       Разговор

·       Четене

·       Слушане

  .

  Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .

·       общ курс по български 

·       бизнес курс  

·       разговорен курс за  усъвършенстване на  езиковите умения  .

 При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова компетентност на всеки курсист .

 Всички учебни материали са включени в цената .

 Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .

 *Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.

*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.


Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци , индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .

 - Индивидуално обучение в офиса,
 - Фирмено обучение във Вашия офис.
 - Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .

ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:

Тел:  0878 46 74 29 , 

e-mail: [email protected]

Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 
http://www.abilityschool.eu

Facebook: Ability language school

 Loading