ЛистБГ » Обучение » Обява 1v6
Маркирай
Грешна категория
Грешна информация
Спам
Изтрий

Български език за чужденци – корпоративно обучение в София


Подател: Фирма
Цена: 20
Дата: 24-04-2018 06:10
 Български език за чужденци – корпоративно обучение
 
Езикова школа Абилити организира чуждоезиково обучение по Български език за чужденци с работни езици английски , френски , руски. Индивидуално обучение в офиса, Фирмено обучение във Вашия офис.
                  
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел:  0878 46 74 29 , 
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
 Loading