ПубликувайЛистБГ » Обучение
Четвъртък, 14.01.2021

Кандидатствайте медицина, стоматология, фармация - (гр. София) [снимки]

Обучение по български език и литература - (гр. София) [снимки]

Уроци и курсове по математика - (гр. София) [снимки]

Групи за деца от 5 до 6 клас - (ул.Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

• Групи за деца от 3 до 4 клас - (ул.Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

• Групи за деца от 1 до 2 клас - (ул.Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Групи за деца в предучилищна възраст - (ул.Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Подготовка за сертификатен изпит DELE – B1/B2 - (ул.Мусала 1) - Цена: 90 [снимки]

Онлайн Подготовка за сертификатен изпит DELE – C1/C2 - (ул.Мусала 1) - Цена: 140 [снимки]

Онлайн курс Подготовка за сертификатен изпит DELE – A1/A2 - (ул.Мусала 1) - Цена: 90 [снимки]

Онлайн Курс – Подготовка за Cambridge KEY (KET) - (ул.Мусала 1) - Цена: 90 [снимки]

Онлайн Матура по Български език - (ул.Мусала 1) - Цена: 130 [снимки]

Онлайн Photoshop - (ул.Мусала 1) - Цена: 140 [снимки]

Онлайн Word - (ул.Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Power Point - (ул.Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн курс по OpenCart - (ул.Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн курс за подготовка за изпит по английски език IELTS - (ул.Мусала 1) - Цена: 90 [снимки]

Онлайн Курс Excel - (ул.Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн WordPress - (ул.Мусала 1) - Цена: 110 [снимки]


Loading