ПубликувайЛистБГ » Обучение
Понеделник, 06.04.2020

Онлайн Курс по Турски език Ниво А2 - (улица Мусала1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Турски за начинаещи – Ниво А1 - (улица Мусала1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Български за чужденци - (улица Мусала1) - Цена: 180 [снимки]

Онлайн Японски език - (улица Мусала1) - Цена: 190 [снимки]

Арабски език – Разговорен курс - (улица Мусала1) - Цена: 260 [снимки]

Арабски език Индивидуално обучение - B1, B2 - (улица Мусала1) - Цена: 490 [снимки]

Арабски Език Индивидуално обучение - А1, А2 - (улица Мусала1) - Цена: 490 [снимки]

Курс по Арабски език - C2 - (улица Мусала1) - Цена: 760 [снимки]

Курс по Арабски език - C1 - (улица Мусала1) - Цена: 760 [снимки]

Курс по Арабски език - B2 - (улица Мусала1) - Цена: 710 [снимки]

Курс по Арабски език - B1 - (улица Мусала1) - Цена: 710 [снимки]

Курс по Арабски език - A2 - (улица Мусала1) - Цена: 690 [снимки]

Курс по Арабски език - А1 - (улица Мусала1) - Цена: 690 [снимки]

Японски език – ускорен курс - (улица Мусала1) - Цена: 240 [снимки]

Японски език А1 И А2 – индивидуално обучение - (улица Мусала1) - Цена: 280 [снимки]

Курс по Японски език А2 – Групово обучение - (улица Мусала1) - Цена: 690 [снимки]

Курс по Японски А1 – Групово обучение - (улица Мусала1) - Цена: 690 [снимки]

ТУРСКИ ЕЗИК – РАЗГОВОРЕН - (улица Мусала1) - Цена: 260 [снимки]

 Турски език B1, B2 – индивидуално обучение - (улица Мусала1) - Цена: 560 [снимки]

Турски език А1, А2 – индивидуално обучение - (улица Мусала1) - Цена: 480 [снимки]

КУРС ПО ТУРСКИ ЕЗИК НИВО А2 – 120 УЧ. Ч - (улица Мусала1) - Цена: 480 [снимки]

Турски език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (улица Мусала1) - Цена: 480 [снимки]

 Турски език А2 – групово обучение - (улица Мусала1) - Цена: 240 [снимки]

 Турски език А1 – групово обучение - (улица Мусала1) - Цена: 240 [снимки]

Вторник, 31.03.2020

Френски език - Разговорен курс - Цена: 260 [снимки]

Френски език B1, B2 – индивидуално обучение [снимки]

Френски език А1, А2 – индивидуално обучение [снимки]

Френски език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - Цена: 480 [снимки]

Френски език А2 – групово обучение - Цена: 240 [снимки]

Френски език А1 – групово обучение [снимки]

Онлайн курс по френски език ниво B1 [снимки]

Онлайн Курс по Френски език Ниво А2 - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Френски език за начинаещи – Ниво A1 - Цена: 210 [снимки]

Онлайн курс по немски език ниво B2 - Цена: 210 [снимки]

Онлайн курс по немски език ниво B1 - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Немски език за начинаещи – Ниво A2 - Цена: 180 [снимки]

Онлайн Курс по Немски език за начинаещи – Ниво A1 - Цена: 210 [снимки]

Немски език - Разговорен курс - Цена: 260 [снимки]

Немски език B1, B2 – индивидуално обучение [снимки]

Немски език А1, А2 – индивидуално обучение [снимки]

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК НИВО В2 – 120 УЧ.Ч - Цена: 560 [снимки]

Курс по Немски Език Ниво В1 – 120 уч.ч - Цена: 560 [снимки]

Курс по Немски език Ниво А2 – 120 УЧ. Ч - Цена: 480 [снимки]

Немски език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - Цена: 460 [снимки]

Немски език B2 – групово обучение – 60 уч.ч - Цена: 280 [снимки]

Немски език B1 – групово обучение – 60 уч.ч - Цена: 280 [снимки]

Немски език А2 – групово обучение – 60 уч.ч [снимки]

 Немски език А1 – групово обучение – 60 уч.ч [снимки]

Онлайн курс по английски език B2 - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Английски език Ниво B1 - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Английски език Ниво А2 - Цена: 180 [снимки]

Онлайн Курс по Английски език за начинаещи – Ниво A1 - (Онлайн Курс по Английски език за начинаещи – Ниво) [снимки]

Английски език - Разговорен курс [снимки]

 Английски език B1, B2 – индивидуално обучение [снимки]

 Английски език А1, А2 – индивидуално обучение [снимки]

КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НИВО В2 – 120 УЧ.Ч - Цена: 560 [снимки]

КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НИВО В1 – 120 УЧ.Ч - Цена: 560 [снимки]

КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НИВО А2 – 120 УЧ. Ч - Цена: 480 [снимки]

КУРС ПО AНГЛИЙСКИ ЕЗИК НИВО B1 – ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ - Цена: 280 [снимки]

Английски език А2 – групово обучение - Цена: 240 [снимки]

 Английски език А1 – групово обучение - Цена: 240 [снимки]

Неделя, 29.03.2020

Онлайн Български за чужденци - (улица Мусала1) - Цена: 180 [снимки]

Oнлайн Български език за руснаци - (Варна) - Цена: 190 [снимки]

Oнлайн Български език за руснаци - (Варна) - Цена: 180 [снимки]

Онлайн Японски език - (Варна) - Цена: 190 [снимки]

Онлайн Курс по Турски език Ниво А2 - (улица Мусала1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Турски за начинаещи – Ниво А1 - (улица Мусала1) - Цена: 210 [снимки]

Арабски език – Разговорен курс - (улица Мусала1) - Цена: 260 [снимки]

Индивидуално обучение - B1, B2 - (улица Мусала1) - Цена: 490 [снимки]

Индивидуално обучение - А1, А2 - (улица Мусала1) - Цена: 490 [снимки]

Курс по Арабски език - C2 - (улица Мусала1) - Цена: 760 [снимки]

Курс по Арабски език - C1 - (улица Мусала1) - Цена: 760 [снимки]

Курс по Арабски език - B2 - (улица Мусала1) - Цена: 710 [снимки]

Курс по Арабски език - B1 - (улица Мусала1) - Цена: 710 [снимки]

Курс по Арабски език - A2 - (улица Мусала1) - Цена: 690 [снимки]

Курс по Арабски език - А1 - (улица Мусала1) - Цена: 690 [снимки]

Японски език – ускорен курс - (улица Мусала1) - Цена: 240 [снимки]

Японски език А1 И А2 – индивидуално обучение - (улица Мусала1) - Цена: 280 [снимки]

Курс по Японски език А2 – Групово обучение - (улица Мусала1) - Цена: 690 [снимки]

Курс по Японски А1 – Групово обучение - (улица Мусала1) - Цена: 690 [снимки]

ТУРСКИ ЕЗИК – РАЗГОВОРЕН - (улица Мусала1) - Цена: 260 [снимки]

 Турски език B1, B2 – индивидуално обучение - (Варна) - Цена: 405 [снимки]

Турски език А1, А2 – индивидуално обучение - (Варна) - Цена: 360 [снимки]

КУРС ПО ТУРСКИ ЕЗИК НИВО А2 – 120 УЧ. Ч - (Варна) - Цена: 480 [снимки]

Турски език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (Варна) - Цена: 480 [снимки]

 Турски език А2 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

 Турски език А1 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

Неделя, 08.03.2020

Онлайн Курс по Японски език за начинаещи – Ниво N5 - (Варна) - Цена: 190

Онлайн Курс по Турски език Ниво А2 - (Варна) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Турски за начинаещи – Ниво А1 - (Варна) - Цена: 210 [снимки]

Арабски език – Разговорен курс - (Варна) - Цена: 260 [снимки]

Индивидуално обучение - B1, B2 - (Варна) - Цена: 690 [снимки]

Индивидуално обучение - А1, А2 - (Варна) - Цена: 690 [снимки]

Курс по Арабски език - C2 - (Варна) - Цена: 760 [снимки]

Курс по Арабски език - C1 - (Варна) - Цена: 760 [снимки]

Курс по Арабски език - B2 - (Курс по Арабски език - B2) - Цена: 710 [снимки]

Курс по Арабски език - B1 - (Варна) - Цена: 710 [снимки]

Курс по Арабски език - A2 - (Варна) - Цена: 690 [снимки]

Курс по Арабски език - А1 - (Варна) - Цена: 690 [снимки]

Курс по Японски език А2 – Групово обучение - (Варна) - Цена: 690 [снимки]

Курс по Японски А1 – Групово обучение - (Варна) - Цена: 690 [снимки]

ТУРСКИ ЕЗИК – РАЗГОВОРЕН - (Варна) - Цена: 260

 Турски език B1, B2 – индивидуално обучение - (Варна) - Цена: 360 [снимки]

Турски език А1, А2 – индивидуално обучение - (Варна) - Цена: 360 [снимки]

КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НИВО А2 – 120 УЧ. Ч - (Варна) - Цена: 460 [снимки]

Турски език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (Варна) - Цена: 460 [снимки]

 Турски език А2 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

 Турски език А1 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

 Турски език А1 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]


Loading