ПубликувайЛистБГ » Обучение
Събота, 16.02.2019

Предлагаме перфектно разработени темите за държавен изпит по дисциплината Бизнес администрация - Цена: 200 [снимки]

Вторник, 22.01.2019

Френски език - Разговорен курс - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 260 [снимки]

 Френски език B1, B2 – индивидуално обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 400 [снимки]

Френски език А1, А2 – индивидуално обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 320 [снимки]

Френски език А2 – групово обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Френски език А1 – групово обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Руски език - Разговорен курс - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 260 [снимки]

Руски език B1, B2 – индивидуално обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 400 [снимки]

Руски език А1, А2 – индивидуално обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 320 [снимки]

Руски език А2 – групово обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Руски език А1 – групово обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Немски език - Разговорен курс - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 260 [снимки]

Немски език B1, B2 – индивидуално обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 400 [снимки]

Немски език А1, А2 – индивидуално обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 320 [снимки]

Немски език B2 – групово обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Немски език B1 – групово обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 280 [снимки]

Немски език А2 – групово обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Немски език А1 – групово обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Испански език - Разговорен курс - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 260 [снимки]

Испански език B1, B2 – индивидуално обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 400 [снимки]

Испански език А1, А2 – индивидуално обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 320

Испански език А2 – групово обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Испански език А1 – групово обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Английски език - Разговорен курс - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 260 [снимки]

Английски език B1, B2 – индивидуално обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 440 [снимки]

Английски език А1, А2 – индивидуално обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 320 [снимки]

Английски език B2 – групово обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 280 [снимки]

Английски език B1 – групово обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 280 [снимки]

Английски език А2 – групово обучение - (Град Варна - Астория Груб, ул Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Английски език А1 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]


Loading