ПубликувайЛистБГ » Обучение
Вторник, 15.10.2019

Онлайн Курс по Японски език за начинаещи – Ниво N5 - (Варна) - Цена: 190 [снимки]

Японски език – ускорен курс - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

Японски език А1 И А2 – индивидуално обучение - (Варна) - Цена: 620 [снимки]

Курс по Японски език А2 – Групово обучение - (Варна) - Цена: 860 [снимки]

Курс по Японски А1 – Групово обучение - (Варна) - Цена: 860 [снимки]

Онлайн курс по френски език ниво B1 - (Варна) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Френски език Ниво А2 - (Варна) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Френски език за начинаещи – Ниво A1 - (Варна) - Цена: 210 [снимки]

 Френски език - Разговорен курс - (Варна) - Цена: 260 [снимки]

 Френски език B1, B2 – индивидуално обучение - (Варна) - Цена: 440 [снимки]

 Френски език А1, А2 – индивидуално обучение - (Варна) - Цена: 360 [снимки]

 Френски език А2 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

 Френски език А1 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

Онлайн Курс по Турски език Ниво А2 - (Варна) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Турски за начинаещи – Ниво А1 - (Варна) - Цена: 210 [снимки]

 Турски език B1, B2 – индивидуално обучение - (Варна) - Цена: 440 [снимки]

 Турски език А1, А2 – индивидуално обучение - (Варна) - Цена: 360 [снимки]

 Турски език А2 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

 Турски език А1 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

Онлайн Руски език А2 - (Варна) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Руски език за начинаещи – Ниво A1 - (Варна) - Цена: 260 [снимки]

 Руски език - Разговорен курс - (Варна) - Цена: 260 [снимки]

 Руски език B1, B2 – индивидуално обучение - (Варна) - Цена: 440 [снимки]

 Руски език А1, А2 – индивидуално обучение - (Варна) - Цена: 360 [снимки]

 Руски език А2 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

 Руски език А1 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

Онлайн курс по немски език ниво B2 - (Варна) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн курс по немски език ниво B1 - (Варна) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн курс по немски език ниво А2 - (Варна) - Цена: 180 [снимки]

Онлайн Курс по Немски език за начинаещи – Ниво A1 - (Варна) - Цена: 210 [снимки]

 Немски език - Разговорен курс - (Варна) - Цена: 260 [снимки]

 Немски език B1, B2 – индивидуално обучение - (Варна) - Цена: 440 [снимки]

 Немски език А1, А2 – индивидуално обучение - (Варна) - Цена: 360 [снимки]

 Немски език B2 – групово обучение - (Варна) - Цена: 280 [снимки]

 Немски език B1 – групово обучение - (Варна) - Цена: 280 [снимки]

 Немски език А2 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

 Немски език А1 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

Онлайн Курс по Италиански език за начинаещи – Ниво А1 - (Варна) - Цена: 210 [снимки]

 Италиански език - Разговорен курс - (Варна) - Цена: 260 [снимки]

 Италиански език B1, B2 – индивидуално обучение - (Варна) - Цена: 440 [снимки]

 Италиански език А1, А2 – индивидуално обучение - (Варна) - Цена: 360 [снимки]

 Италиански език А2 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

 Италиански език А1 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

Линкбилднг Онлайн Испански език А2 - (Варна) - Цена: 180 [снимки]

Онлайн Курс по Испански език за начинаещи – Ниво А1 - (Варна) - Цена: 180 [снимки]

 Испански език - Разговорен курс - (Варна) - Цена: 260 [снимки]

 Испански език B1, B2 – индивидуално обучение - (Варна) - Цена: 440 [снимки]

 Испански език А1, А2 – индивидуално обучение - (Варна) - Цена: 360 [снимки]

 Испански език А2 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

 Испански език А1 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

Онлайн курс по английски език B2 - (Варна) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Английски език Ниво B1 - (Варна) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Английски език Ниво А2 - (Варна) - Цена: 180 [снимки]

Онлайн Курс по Английски език за начинаещи – Ниво A1 - (Варна) - Цена: 210 [снимки]

 Английски език - Разговорен курс - (Варна) - Цена: 260 [снимки]

 Английски език B1, B2 – индивидуално обучение - (Варна) - Цена: 440 [снимки]

 Английски език А1, А2 – индивидуално обучение - (Варна) - Цена: 360 [снимки]

 Английски език B2 – групово обучение - (Варна) - Цена: 280 [снимки]

 Английски език B1 – групово обучение - (Варна) - Цена: 280 [снимки]

 Английски език А2 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

Английски език А1 – групово обучение - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

Петък, 11.10.2019

ПОДГОТОВКА ЗА IELTS - (Варна) - Цена: 90 [снимки]

Cours de bulgare pour étrangers - (София кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, бло) - Цена: 20 [снимки]

Подготовка за изпити IELTS, TOEFL, FCE, CAE - (София кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, бло) - Цена: 20 [снимки]

Английски – ВТОРО ниво Pre – intermediate - (София кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, бло) - Цена: 20 [снимки]

Сряда, 09.10.2019

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи - (София кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, бло) - Цена: 10 [снимки]

Бизнес английски - ПЪРВО ниво - (София кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, бло) - Цена: 250 [снимки]

Български език за чужденци - (София кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, бло) - Цена: 10 [снимки]

Петък, 04.10.2019

Cours de bulgare pour étrangers - (кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, в) - Цена: 20 [снимки]

Подготовка за изпити IELTS, TOEFL, FCE, CAE - (кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, в) - Цена: 20 [снимки]

Английски – ВТОРО ниво Pre – intermediate - (кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, в) - Цена: 250 [снимки]

Сряда, 02.10.2019

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи - (кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, в) - Цена: 10 [снимки]

Бизнес английски - ПЪРВО ниво - (кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, в) - Цена: 250 [снимки]

Български език за чужденци - (кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, в) - Цена: 20 [снимки]

Понеделник, 30.09.2019

Английски, немски, френски, руски - групово и индивидуално - (София кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, бло) - Цена: 100 [снимки]

Болгарский язык для иностранцев - (София кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, бло) - Цена: 20 [снимки]

Корпоративно обучение по английски, български, руски - (София кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, бло) - Цена: 10 [снимки]

Събота, 28.09.2019

Онлайн Курс по Испански език за начинаещи – Ниво А1 - (Варна) - Цена: 180 [снимки]

Онлайн Испански език А2 - (Варна) - Цена: 180 [снимки]

Четвъртък, 26.09.2019

Разговорен Английски с бизнес насоченост - (София кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, бло) - Цена: 150 [снимки]

Bulgarian for foreigners - (София кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, бло) - Цена: 20 [снимки]

Разговорен английски - (София кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, бло) - Цена: 15 [снимки]

Вторник, 24.09.2019

Английски език - корпоративно обучение - (София кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, бло) - Цена: 10 [снимки]

Френски език първо ниво - за начинаещи - (София кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, бло) - Цена: 210 [снимки]

Български език за чужденци – корпоративно обучение - (София кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, бло) - Цена: 20 [снимки]


Loading